Aktuell

Instalace mostového jeřábu 3,2t

V průběhu ledna 2024 proběhla v prostorách svařovny instalace nového mostového jeřábu o nosnosti 3,2 a celkovém rozpětí 13,8 m.

Tímto dochází k rozšíření našich technologických možností a také ke zvýšení produktivity na pracovištích umístěných pod jeřábem, díky zkrácení manipulačních časů ve výrobě.

Věříme, že toto rozšíření technologických možností nám umožní uspokojit širší okruh požadavků jak našich stávajících, tak potenciálních nových partnerů.

Centrální odsávání svařovny

V rámci kontinuálního zlepšování pracovního prostředí jsme v říjnu roku 2023 instalovali centrální odsávací systém.

Tento systém výrazně sníží prachové emise v prostorách svařovny a zajistí průběžný přísun čerstvého vzduchu. Díky zabudované rekuperaci dojde i k nemalé energetické úspoře v oblasti vytápění.

  

Dotace: Energeticky úsporná opatření ve společnosti TRIOMETAL, s.r.o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí dotace na energeticky úsporná opatření v naší společnosti.

Předmětem projektu jsou investice směřující do rekonstrukce stavebních konstrukcí a rekonstrukce osvětlení za účelem optimalizace spotřeby energií v areálu společnosti TRIOMETAL s.r.o.

Projekt „Energeticky úsporná opatření ve společnosti TRIOMETAL s.r.o..” je spolufinancován Evropskou unií.

Vítejte na stránkách společnosti TRIOMETAL, s.r.o.

Děkujeme za návštěvu našich nových webových stránek. Jsme velice rádi, že Vám můžeme představit nabídku produktů a služeb naší společnosti. Hlavním oborem naší činnosti jsou svářečské práce a zámečnické výrobky užívané zejména v oborech strojírenství, stavebnictví a logistika. Jednotlivé obory jsme pro Vás přehledně rozdělili do jednotlivých kategorií.

Věříme, že se na stránkách bez problémů zorientujete a že naleznete to proč jste na stránky zavítali.

Benötigen Sie Beratung?